Rủ nữ sinh đi làm, hại đời liên tiếp 3 ngày

Rủ nữ sinh đi làm, hại đời liên tiếp 3 ngày

Sau khi rủ nữ sinh lớp 8 bỏ học để đến khu công nghiệp làm công nhân, thanh niên đã hãm hại nạn nhân 3 ngày...