Nhiều mô hình giảm nghèo tại tỉnh Đắk Lắk đem lại hiệu quả kinh tế cao

Nhiều mô hình giảm nghèo tại tỉnh Đắk Lắk đem lại hiệu quả kinh tế cao

Giảm nghèo là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, nhằm nâng cao đời sống của...