Đề thi ngữ Văn mang tính thời sự và gần gũi với thí sinh

Đề thi ngữ Văn mang tính thời sự và gần gũi với thí sinh

Kết thúc 120 phút làm bài thi môn ngữ Văn, nhiều thí sinh ở TP Hồ Chí Minh tỏ ra rất phấn khởi bởi những...