Bên trong lớp học robot của học sinh Trung Quốc

Bên trong lớp học robot của học sinh Trung Quốc

Học sinh tiểu học, trung học tại 4 trường ở Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc, được học trong các phòng hiện đại với...