Triều Tiên kêu gọi Mỹ 'hành động thực chất'

Triều Tiên kêu gọi Mỹ 'hành động thực chất'

Trang mạng tuyên truyền đối ngoại của Triều Tiên Uriminjokkiri ngày 27/1 cho biết Triều Tiên kêu gọi Mỹ có...