Bình Phước: Cá chết trắng bụng trong đập Bình Hà 1 do thiếu oxy?

Bình Phước: Cá chết trắng bụng trong đập Bình Hà 1 do thiếu oxy?

Bình Phước: Hàng chục tấn cá chết nghi do thiếu oxy

Bình Phước: Hàng chục tấn cá chết nghi do thiếu oxy

Hàng chục tấn cá chết trắng chưa rõ nguyên nhân

Hàng chục tấn cá chết trắng chưa rõ nguyên nhân

Bình Phước: Hàng chục tấn cá chết do thiếu oxy

Bình Phước: Hàng chục tấn cá chết do thiếu oxy

Hé lộ nguyên nhân cá chết hàng loạt ở Bình Phước

Hé lộ nguyên nhân cá chết hàng loạt ở Bình Phước

Cá chết trắng đập ở Bình Phước, thiệt hại nhiều tỷ đồng

Cá chết trắng đập ở Bình Phước, thiệt hại nhiều tỷ đồng

Cá chết trắng đập ở Bình Phước, thiệt hại nhiều tỷ đồng

Cá chết trắng đập ở Bình Phước, thiệt hại nhiều tỷ đồng

Thất thần nhìn cá chết trắng hồ ở Bình Phước

Thất thần nhìn cá chết trắng hồ ở Bình Phước

Người dân Bình Phước sửng sốt vì cá chết trắng mặt nước

Người dân Bình Phước sửng sốt vì cá chết trắng mặt nước