Giải quyết các vấn đề của Thủ Thiêm góp phần cho sự phát triển của thành phố

Giải quyết các vấn đề của Thủ Thiêm góp phần cho sự phát triển của thành phố

Dân chờ đợi hành động của ông Nguyễn Thành Phong

Dân chờ đợi hành động của ông Nguyễn Thành Phong

Không né trách nhiệm sai phạm tại Thủ Thiêm

Không né trách nhiệm sai phạm tại Thủ Thiêm

Thực tâm giải quyết vấn đề Thủ Thiêm

Thực tâm giải quyết vấn đề Thủ Thiêm

Phóng viên bị đẩy ra khỏi nơi Chủ tịch TP.HCM tiếp xúc dân Thủ Thiêm

Phóng viên bị đẩy ra khỏi nơi Chủ tịch TP.HCM tiếp xúc dân Thủ Thiêm

TP Hồ Chí Minh: Quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm phải được thực hiện nghiêm

TP Hồ Chí Minh: Quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm phải được thực hiện nghiêm

10 nội dung TPHCM xem xét giải quyết cho người dân trong ranh quy hoạch Thủ Thiêm

10 nội dung TPHCM xem xét giải quyết cho người dân trong ranh quy hoạch Thủ Thiêm

Dân Thủ Thiêm được theo dõi qua màn hình buổi tiếp xúc với Chủ tịch Nguyễn Thành Phong

Dân Thủ Thiêm được theo dõi qua màn hình buổi tiếp xúc với Chủ tịch Nguyễn Thành Phong

Chủ tịch TP.HCM đang gặp người dân Thủ Thiêm

Chủ tịch TP.HCM đang gặp người dân Thủ Thiêm

Người dân Thủ Thiêm 'chưa vội mừng' với việc đổi ngang đất

Người dân Thủ Thiêm 'chưa vội mừng' với việc đổi ngang đất