Chủ quan trong công tác phòng tránh bão số 12 khiến 58 người chết và mất tích

Chủ quan trong công tác phòng tránh bão số 12 khiến 58 người chết và mất tích

Bão số 12 làm 58 người chết và mất tích

Bão số 12 làm 58 người chết và mất tích

Thiệt hại do bão số 12: 58 người chết và mất tích, 44.626 ngôi nhà bị tàn phá

Thiệt hại do bão số 12: 58 người chết và mất tích, 44.626 ngôi nhà bị tàn phá

Hỗ trợ 3 tỷ đồng khắc phục hậu quả cơn bão số 12

Hỗ trợ 3 tỷ đồng khắc phục hậu quả cơn bão số 12

Hỗ trợ 3 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do bão số 12

Hỗ trợ 3 tỷ đồng khắc phục thiệt hại do bão số 12

Thiệt hại bão số 12: Chết 27 người, mất tích 22 người

Thiệt hại bão số 12: Chết 27 người, mất tích 22 người

Thiệt hại bão số 12: 27 người chết, 22 người mất tích, 228 tàu cá bị chìm

Thiệt hại bão số 12: 27 người chết, 22 người mất tích, 228 tàu cá bị chìm

Thiệt hại 'khủng khiếp' bão Damrey: 47 người chết, mất tích, 40 000 nhà tốc mái

Thiệt hại 'khủng khiếp' bão Damrey: 47 người chết, mất tích, 40 000 nhà tốc mái