Nhà thầu liên danh 6 thành viên trúng gói thầu gần 450 tỷ

Nhà thầu liên danh 6 thành viên trúng gói thầu gần 450 tỷ

Mở 3 gói thầu lớn ngành công nghệ sinh học tại TP.HCM: Nhiều nhà thầu đến từ Hà Nội

Mở 3 gói thầu lớn ngành công nghệ sinh học tại TP.HCM: Nhiều nhà thầu đến từ Hà Nội

Thông báo mời thầu

IDJ Việt Nam - ENSERCO trúng sơ tuyển tại dự án xử lý chất thải ở An Giang

IDJ Việt Nam - ENSERCO trúng sơ tuyển tại dự án xử lý chất thải ở An Giang

Mời sơ tuyển dự án BT 144 tỷ đồng tại Thái Nguyên

Mời sơ tuyển dự án BT 144 tỷ đồng tại Thái Nguyên

Khi nào bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ?

Khi nào bảo đảm dự thầu được coi là không hợp lệ?

'Bộ tứ' trúng nhiều gói mua sắm hàng hóa của Cục Quân nhu

'Bộ tứ' trúng nhiều gói mua sắm hàng hóa của Cục Quân nhu

Thương thảo hợp đồng Gói thầu thang máy trụ sở UBND tỉnh Cà Mau: Cái sảy nảy cái ung

Thương thảo hợp đồng Gói thầu thang máy trụ sở UBND tỉnh Cà Mau: Cái sảy nảy cái ung

Đấu thầu tại Sở NN&PTNT Trà Vinh: BMT tố nhà thầu thiếu hợp tác

Đấu thầu tại Sở NN&PTNT Trà Vinh: BMT tố nhà thầu thiếu hợp tác

37 nhà thầu dự Gói thầu Mua sắm hóa chất và vật tư y tế tại TP.HCM

37 nhà thầu dự Gói thầu Mua sắm hóa chất và vật tư y tế tại TP.HCM

Dự án Thu gom và xử lý nước thải TP. Tây Ninh: Nhà thầu 'tố' bị bên mời thầu làm khó

Dự án Thu gom và xử lý nước thải TP. Tây Ninh: Nhà thầu 'tố' bị bên mời thầu làm khó

Gói thầu EPC tại bãi rác thải Đại Từ (Thái Nguyên): Chấm dứt hợp đồng với nhà thầu chậm tiến độ

Gói thầu EPC tại bãi rác thải Đại Từ (Thái Nguyên): Chấm dứt hợp đồng với nhà thầu chậm tiến độ

Hà Nội: Sau gần 3 năm, gói thầu cấp bách mới chọn xong nhà thầu

Hà Nội: Sau gần 3 năm, gói thầu cấp bách mới chọn xong nhà thầu

Công ty Xây dựng và Cầu đường Đại Việt trúng gói thầu hơn 56 tỷ đồng tại tỉnh Bình Dương

Công ty Xây dựng và Cầu đường Đại Việt trúng gói thầu hơn 56 tỷ đồng tại tỉnh Bình Dương

Báo Đấu thầu số 215 ra ngày 9/11/2018

Báo Đấu thầu số 215 ra ngày 9/11/2018

Liên danh Linh Nam - Hải Hưng trúng gói thầu gần 162 tỷ đồng tại Lào Cai

Liên danh Linh Nam - Hải Hưng trúng gói thầu gần 162 tỷ đồng tại Lào Cai

Muôn vẻ chuyện hủy thầu

Muôn vẻ chuyện hủy thầu

Sai sót trong đơn dự thầu, có được sửa lỗi hồ sơ?

Sai sót trong đơn dự thầu, có được sửa lỗi hồ sơ?

Ngày 03-05/11: Có 1/499 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 03-05/11: Có 1/499 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Sắp đấu thầu 10 gói thầu nâng cao an toàn đập tỉnh Yên Bái

Sắp đấu thầu 10 gói thầu nâng cao an toàn đập tỉnh Yên Bái

Công ty Nhật Á Châu trúng gói thầu hơn 88 tỷ đồng tại Kon Tum

Công ty Nhật Á Châu trúng gói thầu hơn 88 tỷ đồng tại Kon Tum

Trường hợp được phép gia hạn thời điểm đóng thầu

Trường hợp được phép gia hạn thời điểm đóng thầu