Cô bé ở 'cổng trời' Mường Lát

Cô bé ở 'cổng trời' Mường Lát

Em bé Mường Lát được ca sĩ Khắc Việt nhận đỡ đầu, hỗ trợ việc học đến hết cấp 2

Em bé Mường Lát được ca sĩ Khắc Việt nhận đỡ đầu, hỗ trợ việc học đến hết cấp 2

Em bé Mường Lát sẽ được nhận nuôi đến năm 18 tuổi

Em bé Mường Lát sẽ được nhận nuôi đến năm 18 tuổi

Em bé Mường Lát sẽ được nhận nuôi đến năm 18 tuổi

Em bé Mường Lát sẽ được nhận nuôi đến năm 18 tuổi

Hành trình cận kề cái chết đến bước đi chập chững của em bé Mường Lát

Hành trình cận kề cái chết đến bước đi chập chững của em bé Mường Lát

Bước đi chập chững của 'em bé Mường Lát' được vợ chồng ở Sài Gòn nuôi

Bước đi chập chững của 'em bé Mường Lát' được vợ chồng ở Sài Gòn nuôi

Những bước đi chập chững đầu tiên của em bé Mường Lát khiến nhiều người xúc động

Những bước đi chập chững đầu tiên của em bé Mường Lát khiến nhiều người xúc động

Em bé ở Mường Lát được vợ chồng Sài Gòn nhận nuôi phải nhập viện

Em bé ở Mường Lát được vợ chồng Sài Gòn nhận nuôi phải nhập viện

Em bé co ro ở Mường Lát được cặp vợ chồng Sài Gòn nhận nuôi

Em bé co ro ở Mường Lát được cặp vợ chồng Sài Gòn nhận nuôi