Em bé Mường Lát ngày càng có da có thịt, bắt đầu đi học nội trú

Em bé Mường Lát ngày càng có da có thịt, bắt đầu đi học nội trú

Em bé Mường Lát bắt đầu đi học chữ, ngày càng 'có da có thịt'

Em bé Mường Lát bắt đầu đi học chữ, ngày càng 'có da có thịt'

Sau 9 tháng ở với mẹ nuôi, em bé Mường Lát tật nguyền ngày nào đã được đi học chữ, ngày càng lanh lợi đáng yêu

Sau 9 tháng ở với mẹ nuôi, em bé Mường Lát tật nguyền ngày nào đã được đi học chữ, ngày càng lanh lợi đáng yêu

Xúc động trước khoảnh khắc chập chững bước đi của em bé Mường Lát và câu hỏi: 'Con có mệt không?' của người mẹ

Xúc động trước khoảnh khắc chập chững bước đi của em bé Mường Lát và câu hỏi: 'Con có mệt không?' của người mẹ

Em bé Mường Lát được ca sĩ Khắc Việt nhận đỡ đầu, hỗ trợ việc học đến hết cấp 2

Em bé Mường Lát được ca sĩ Khắc Việt nhận đỡ đầu, hỗ trợ việc học đến hết cấp 2

Sau 5 tháng tìm thấy 'nhà', hình ảnh em bé Mường Lát quỳ lết dưới nền đất trắng xóa khiến nhiều người chết lặng

Sau 5 tháng tìm thấy 'nhà', hình ảnh em bé Mường Lát quỳ lết dưới nền đất trắng xóa khiến nhiều người chết lặng

Em bé Mường Lát sẽ được nhận nuôi đến năm 18 tuổi

Em bé Mường Lát sẽ được nhận nuôi đến năm 18 tuổi

Em bé Mường Lát sẽ được nhận nuôi đến năm 18 tuổi

Em bé Mường Lát sẽ được nhận nuôi đến năm 18 tuổi

Hành trình cận kề cái chết đến bước đi chập chững của em bé Mường Lát

Hành trình cận kề cái chết đến bước đi chập chững của em bé Mường Lát

Bước đi chập chững của 'em bé Mường Lát' được vợ chồng ở Sài Gòn nuôi

Bước đi chập chững của 'em bé Mường Lát' được vợ chồng ở Sài Gòn nuôi

Những bước đi chập chững đầu tiên của em bé Mường Lát khiến nhiều người xúc động

Những bước đi chập chững đầu tiên của em bé Mường Lát khiến nhiều người xúc động