Tim thân thiết Trương Quỳnh Anh: Sự thật cuối là...?

Tim thân thiết Trương Quỳnh Anh: Sự thật cuối là...?

Thời gian qua, thực hư tan vỡ hay vẫn bình thường của mối quan hệ này luôn là dấu hỏi với công chúng.