Ấn Độ: Ít nhất 33 người thiệt mạng do cơn bão Gaja

Ấn Độ: Ít nhất 33 người thiệt mạng do cơn bão Gaja

Bão lớn ở Ấn Độ làm ít nhất 33 người chết

Bão lớn ở Ấn Độ làm ít nhất 33 người chết

Bão Gaja gây thiệt hại lớn về người và của ở Ấn Độ

Bão Gaja gây thiệt hại lớn về người và của ở Ấn Độ

Ấn Độ: Hàng chục người thiệt mạng vì bão Gaja

Ấn Độ: Hàng chục người thiệt mạng vì bão Gaja

Ấn Độ: Trên 30 người thiệt mạng vì bão Gaja

Ấn Độ: Trên 30 người thiệt mạng vì bão Gaja

Bản tin chuyển động thế giới 7h sáng 19/11/2018

Bản tin chuyển động thế giới 7h sáng 19/11/2018

Ấn Độ: 33 người thiệt mạng vì bão Gaja

Ấn Độ: 33 người thiệt mạng vì bão Gaja

Bão Gaja khiến hơn 30 người thiệt mạng tại Ấn Độ

Bão Gaja khiến hơn 30 người thiệt mạng tại Ấn Độ

Bão Gaja: Khiến hơn 30 người thiệt mạng tại Ấn Độ

Bão Gaja: Khiến hơn 30 người thiệt mạng tại Ấn Độ

Ấn Độ: 33 người thiệt mạng do bão Gaja

Ấn Độ: 33 người thiệt mạng do bão Gaja

Bão Gaja làm hơn 30 người thiệt mạng ở Ấn Độ

Bão Gaja làm hơn 30 người thiệt mạng ở Ấn Độ

Bão Gaja làm hơn 30 người thiệt mạng tại Ấn Độ

Bão Gaja làm hơn 30 người thiệt mạng tại Ấn Độ

Bão Gaja khiến hơn 30 người thiệt mạng tại Ấn Độ

Bão Gaja khiến hơn 30 người thiệt mạng tại Ấn Độ

Hơn 30 người thiệt mạng tại Ấn Độ do bão Gaja

Hơn 30 người thiệt mạng tại Ấn Độ do bão Gaja

Lốc xoáy nhiệt đới Gaja càn quét Ấn Độ: Ít nhất 40 người chết, 80.000 người mắc kẹt

Lốc xoáy nhiệt đới Gaja càn quét Ấn Độ: Ít nhất 40 người chết, 80.000 người mắc kẹt