20 người mất mạng, 2 triệu người phải sơ tán vì siêu bão

20 người mất mạng, 2 triệu người phải sơ tán vì siêu bão

17 người chết, mất tích do bão Bulbul tại Bangladesh

17 người chết, mất tích do bão Bulbul tại Bangladesh

Chủ nhà nghỉ ngừng kinh doanh, nhường chỗ cho người dân tránh bão

Chủ nhà nghỉ ngừng kinh doanh, nhường chỗ cho người dân tránh bão

Bão Bulbul tấn công Ấn Độ và Bangladesh, 20 người chết

Bão Bulbul tấn công Ấn Độ và Bangladesh, 20 người chết

Bão Bulbul càn quét Ấn Độ và Bangladesh khiến ít nhất 20 người chết

Bão Bulbul càn quét Ấn Độ và Bangladesh khiến ít nhất 20 người chết

Bão Bulbul gây thiệt hại nặng tại Ấn Độ và Bangladesh

Bangladesh sơ tán 2 triệu người tránh bão Bulbul

Bão Bulbul làm hơn 40 người thiệt mạng và mất tích ở Bangladesh, Ấn Độ

Bangladesh và Ấn Độ sơ tán hơn 2 triệu người do bão Bulbul