Bom nhiệt hạch xé toạc lòng đất tạo miệng hố rộng gần 100m

Bom nhiệt hạch xé toạc lòng đất tạo miệng hố rộng gần 100m

Bom nhiệt hạch trong vụ thử Sedan được kích hoạt ngày 6/7/1962 tại Bãi thử Nevada đã tạo nên miệng hố khổng...
Xuất hiện hàng loạt vật thể lạ nghi máy bay chiến đấu tại căn cứ tuyệt mật của Mỹ

Xuất hiện hàng loạt vật thể lạ nghi máy bay chiến đấu tại căn cứ tuyệt mật của Mỹ

Hơn 1.000 vụ thử vũ khí hạt nhân và cái giá phải trả của nước Mỹ

Hơn 1.000 vụ thử vũ khí hạt nhân và cái giá phải trả của nước Mỹ

Chuyện nhà vật lý châm lửa điếu thuốc lá bằng vụ nổ hạt nhân

Chuyện nhà vật lý châm lửa điếu thuốc lá bằng vụ nổ hạt nhân

Trinh sát cơ Nga bay qua khu vực tuyệt mật Vùng 51 của Mỹ

Trinh sát cơ Nga bay qua khu vực tuyệt mật Vùng 51 của Mỹ

Ảnh màu hiếm có về các vụ thử hạt nhân của Mỹ

Ảnh màu hiếm có về các vụ thử hạt nhân của Mỹ

Ảnh màu hiếm có về các vụ thử hạt nhân của Mỹ giữa thế kỷ 20

Tháo ngòi bom nguyên tử - công việc nguy hiểm nhất thế giới

Tháo ngòi bom nguyên tử - công việc 'lạnh tóc gáy' nhất thế giới