Thót tim với tình huống diễn tập sự cố tràn dầu trên biển của TP.Đà Nẵng

Thót tim với tình huống diễn tập sự cố tràn dầu trên biển của TP.Đà Nẵng

Đà Nẵng: Rộn ràng điểm hẹn mùa hè

Đà Nẵng: Rộn ràng điểm hẹn mùa hè

Điểm hẹn mùa hè Đà Nẵng 2019 hấp dẫn người dân, du khách

Điểm hẹn mùa hè Đà Nẵng 2019 hấp dẫn người dân, du khách

Nhiều hoạt động hấp dẫn trong chương trình 'Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa hè 2019'

Nhiều hoạt động hấp dẫn trong chương trình 'Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa hè 2019'

Đà Nẵng tổ chức chương trình Điểm hẹn mùa hè 2019

Đà Nẵng tổ chức chương trình Điểm hẹn mùa hè 2019

Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa hè 2019

Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa hè 2019

'Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa hè 2019'

'Đà Nẵng - Điểm hẹn mùa hè 2019'

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại chương trình 'Đà Nẵng – Điểm hẹn mùa hè 2019'

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại chương trình 'Đà Nẵng – Điểm hẹn mùa hè 2019'

'Biển Đà Nẵng nói không với rác thải nhựa'

'Biển Đà Nẵng nói không với rác thải nhựa'

Đạo chích khoắng của du khách

Đạo chích khoắng của du khách

Hàng ngàn du khách đổ về bãi biển 'đẹp nhất hành tinh' Đà Nẵng

Hàng ngàn du khách đổ về bãi biển 'đẹp nhất hành tinh' Đà Nẵng