Cảnh sát giao thông ngăn chặn kịp thời một thanh niên nhảy cầu Bãi Cháy tự tử

Cảnh sát giao thông ngăn chặn kịp thời một thanh niên nhảy cầu Bãi Cháy tự tử

Nhảy cầu tự tử bất thành, nam thanh niên lại uống axit quyên sinh

Nhảy cầu tự tử bất thành, nam thanh niên lại uống axit quyên sinh

CSGT cứu thanh niên có ý định nhảy cầu Bãi Cháy

CSGT cứu thanh niên có ý định nhảy cầu Bãi Cháy

CSGT cứu thanh niên nhảy cầu Bãi Cháy tự tử

CSGT cứu thanh niên nhảy cầu Bãi Cháy tự tử

Nghẹt thở màn giải cứu nam thanh niên định nhảy cầu Bãi Cháy tự tử

Nghẹt thở màn giải cứu nam thanh niên định nhảy cầu Bãi Cháy tự tử

Giải cứu thanh niên định nhảy cầu Bãi Cháy tự tử

Giải cứu thanh niên định nhảy cầu Bãi Cháy tự tử

Buồn chuyện gia đình, nam thanh niên nhảy cầu Bãi Cháy tự tử

Buồn chuyện gia đình, nam thanh niên nhảy cầu Bãi Cháy tự tử

Nam thanh niên để lại số điện thoại rồi nhảy cầu Bãi Cháy tự vẫn

Nam thanh niên để lại số điện thoại rồi nhảy cầu Bãi Cháy tự vẫn

Nam thanh niên để lại số điện thoại rồi nhảy cầu Bãi Cháy tự vẫn

Nam thanh niên để lại số điện thoại rồi nhảy cầu Bãi Cháy tự vẫn