Hạnh Bồ-tát theo kinh Hoa Nghiêm

Hạnh Bồ-tát theo kinh Hoa Nghiêm

Những kiến giải sơ lược về Bồ-tát đạo theo thiển nghĩ của chúng tôi chỉ là phương tiện gợi ý cho các pháp...
Lễ nhập kim quan Hòa thượng Thích Nhật Ấn tại Tổ đình Long Thạnh

Lễ nhập kim quan Hòa thượng Thích Nhật Ấn tại Tổ đình Long Thạnh

Hương trầm nhẹ tỏa

Hương trầm nhẹ tỏa

Tưởng niệm chung thất Trưởng lão Hòa thượng Giác Phúc

Tưởng niệm chung thất Trưởng lão Hòa thượng Giác Phúc

Trở thành tu sĩ từ một khóa tu

Trở thành tu sĩ từ một khóa tu

Gia đình Phật tử T.Ư tổ chức kỳ thi kết khóa bậc Lực V

Gia đình Phật tử T.Ư tổ chức kỳ thi kết khóa bậc Lực V

Các ban ngành viếng tang HT.Thích Nhật Tu

Các ban ngành viếng tang HT.Thích Nhật Tu

Quảng Trị : Lễ nhập kim quan TT.Thích Giác Chơn

Quảng Trị : Lễ nhập kim quan TT.Thích Giác Chơn

Lễ nhập kim quan Trưởng lão HT.Thích Ngộ Tánh

Lễ nhập kim quan Trưởng lão HT.Thích Ngộ Tánh

Tìm hiểu nghĩa của từ 'thâm' trong Bát-nhã Tâm kinh

Tìm hiểu nghĩa của từ 'thâm' trong Bát-nhã Tâm kinh

Tìm hiểu nghĩa của từ 'thâm' trong Bát-nhã Tâm kinh

Tìm hiểu nghĩa của từ 'thâm' trong Bát-nhã Tâm kinh

Lễ nhập kim quan TT.Thích Thiện Phú

Lễ nhập kim quan TT.Thích Thiện Phú

Lắng nghe và biết lắng nghe

Lắng nghe và biết lắng nghe

Thực tập hạnh từ bi & lắng nghe

Thực tập hạnh từ bi & lắng nghe

Đức Quan Âm hiện hữu giữa lòng cuộc đời

Đức Quan Âm hiện hữu giữa lòng cuộc đời

Báo Giác Ngộ viếng tang HT.Thích Giải Thiện

Báo Giác Ngộ viếng tang HT.Thích Giải Thiện

Thiền sư Thích Thanh Từ giảng 'Mục đích tu hành'

Thiền sư Thích Thanh Từ giảng 'Mục đích tu hành'

Tiểu sử Trưởng lão HT.Thích Thiện Huệ (1941-2020)

Tiểu sử Trưởng lão HT.Thích Thiện Huệ (1941-2020)

Đồng Tháp : Lễ nhập kim quan Trưởng lão HT.Thích Thiện Huệ

Đồng Tháp : Lễ nhập kim quan Trưởng lão HT.Thích Thiện Huệ

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng giảng tại chùa Vạn Đức

Trưởng lão HT.Thích Trí Quảng giảng tại chùa Vạn Đức

Giáo pháp như chiếc bè qua sông

Giáo pháp như chiếc bè qua sông

Giáo pháp như chiếc bè qua sông

Giáo pháp như chiếc bè qua sông

Khái niệm Pháp thân trong văn học Phật giáo sơ kỳ

Khái niệm Pháp thân trong văn học Phật giáo sơ kỳ

Lễ húy nhật HT.Thích Đỗng Minh tại chùa Long Sơn

Lễ húy nhật HT.Thích Đỗng Minh tại chùa Long Sơn

Tư tưởng Trung đạo qua Bát bất

Tư tưởng Trung đạo qua Bát bất

Ý nghĩa danh hiệu Quan Âm

Ý nghĩa danh hiệu Quan Âm

TP.HCM : Phật giáo Củ Chi làm từ thiện 85 triệu đồng mừng Phật đản

TP.HCM : Phật giáo Củ Chi làm từ thiện 85 triệu đồng mừng Phật đản

Phật giáo Q.Thủ Đức kính mừng Phật đản

Phật giáo Q.Thủ Đức kính mừng Phật đản

Nhiều ca khúc Phật giáo ra mắt trong mùa Phật đản

Nhiều ca khúc Phật giáo ra mắt trong mùa Phật đản

Bình Định : Lễ nhập kim quan HT.Thích Đồng Chơn

Bình Định : Lễ nhập kim quan HT.Thích Đồng Chơn

Truyền thống thờ phụng xá-lợi

Truyền thống thờ phụng xá-lợi

Lắng đọng cùng Xuân : Mùa xuân nghĩ về vô thường

Lắng đọng cùng Xuân : Mùa xuân nghĩ về vô thường

HT.Thích Trí Quảng : Trụ Pháp được lực gia bị của Phổ Hiền

HT.Thích Trí Quảng : Trụ Pháp được lực gia bị của Phổ Hiền

Chùa Việt ngày Tết : Chùa ở cố đô Huế những ngày cuối năm

Chùa Việt ngày Tết : Chùa ở cố đô Huế những ngày cuối năm

Con người chân thật nơi chính mình

Con người chân thật nơi chính mình

Học viện trong tôi : Tràm xanh lưu dấu…

Học viện trong tôi : Tràm xanh lưu dấu…

Những vị thầy Ấn Độ đã đọc kinh Pháp hoa như thế nào?

Những vị thầy Ấn Độ đã đọc kinh Pháp hoa như thế nào?

Những tương đồng giữa kinh Đại thừa & kinh Nguyên thủy

Những tương đồng giữa kinh Đại thừa & kinh Nguyên thủy

Cảm hạnh Quan Âm, tương thông với Quan Âm, mọi việc tự tốt đẹp

Cảm hạnh Quan Âm, tương thông với Quan Âm, mọi việc tự tốt đẹp

Cảm hạnh Quan Âm, tương thông với Quan Âm, mọi việc tự tốt đẹp

Cảm hạnh Quan Âm, tương thông với Quan Âm, mọi việc tự tốt đẹp

Nhờ lực của Bát-nhã

Nhờ lực của Bát-nhã

Đọc sách của Đức Đạt-lai Lạt-ma đời thứ 14

Đọc sách của Đức Đạt-lai Lạt-ma đời thứ 14

Tản mạn chuyện sắc không

Tản mạn chuyện sắc không

Từ Phật giáo Nguyên thủy sang Phật giáo Đại thừa

Từ Phật giáo Nguyên thủy sang Phật giáo Đại thừa

Tánh Không trong Trung quán luận

Tánh Không trong Trung quán luận