Donald Trump: Tư lệnh Iran lẽ ra phải bị triệt hạ nhiều năm trước

Donald Trump: Tư lệnh Iran lẽ ra phải bị triệt hạ nhiều năm trước

Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục có mọi hành động cần thiết để bảo vệ người dân và lợi ích ở bất cứ nơi nào trên thế...