Đại hội thành công một cách thực sự cả về nội dung, hình thức, cách thức tổ chức, lề lối làm việc

Đại hội thành công một cách thực sự cả về nội dung, hình thức, cách thức tổ chức, lề lối làm việc

Ngày 1/2, ngay sau Phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch...
Báo chí tiếp tục 'truyền cảm hứng', tạo sức mạnh cho đất nước tiếp tục phát triển

Báo chí tiếp tục 'truyền cảm hứng', tạo sức mạnh cho đất nước tiếp tục phát triển

'Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày hôm nay'

'Chưa bao giờ đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày hôm nay'

Phóng viên báo chí và lực lượng phục vụ Đại hội XIII xét nghiệm Covid-19 lần 3

Phóng viên báo chí và lực lượng phục vụ Đại hội XIII xét nghiệm Covid-19 lần 3

Xét nghiệm COVID-19 lần 3 cho phóng viên, lực lượng phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Xét nghiệm COVID-19 lần 3 cho phóng viên, lực lượng phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Thường trực Tiểu ban ANTT kiểm tra Trung tâm Báo chí Đại hội Đảng XIII

Thường trực Tiểu ban ANTT kiểm tra Trung tâm Báo chí Đại hội Đảng XIII

Thông báo của Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng

Thông báo của Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng

Trung tâm Báo chí Đại hội XIIIcủa Đảng phục vụ tác nghiệp cho hơn 500 phóng viên

Trung tâm Báo chí Đại hội XIIIcủa Đảng phục vụ tác nghiệp cho hơn 500 phóng viên

Khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội XIII

Khai trương Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội XIII

Hơn 200 cơ quan báo chí trực tiếp đưa tin Đại hội XIII của Đảng

Hơn 200 cơ quan báo chí trực tiếp đưa tin Đại hội XIII của Đảng

Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

1.587 đại biểu dự đại hội XIII của Đảng, 17% có trình độ tiến sĩ trở lên, người trẻ nhất 34 tuổi

1.587 đại biểu dự đại hội XIII của Đảng, 17% có trình độ tiến sĩ trở lên, người trẻ nhất 34 tuổi

Hơn 200 cơ quan báo chí trực tiếp đưa tin Đại hội XIII của Đảng

Hơn 200 cơ quan báo chí trực tiếp đưa tin Đại hội XIII của Đảng

Khai trương Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng

Khai trương Trung tâm báo chí Đại hội XIII của Đảng

Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng

Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng

Chùm ảnh: Sẵn sàng cho công tác tổ chức Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Chùm ảnh: Sẵn sàng cho công tác tổ chức Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng

Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng

Thường trực Ban Bí thư dự khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội Đảng XIII

Thường trực Ban Bí thư dự khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội Đảng XIII

Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII

Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII

Trung tâm Báo chí Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẵn sàng đi vào hoạt động

Trung tâm Báo chí Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẵn sàng đi vào hoạt động

Trung tâm Báo chí Đại hội XIII sẵn sàng cho ngày khai trương

Trung tâm Báo chí Đại hội XIII sẵn sàng cho ngày khai trương

Trung tâm Báo chí Đại hội XIII đã sẵn sàng cho ngày khai trương

Trung tâm Báo chí Đại hội XIII đã sẵn sàng cho ngày khai trương

Trung tâm Báo chí Đại hội XIII: Lắp đặt sẵn hệ thống máy tính kết nối mạng

Trung tâm Báo chí Đại hội XIII: Lắp đặt sẵn hệ thống máy tính kết nối mạng

Đảm bảo điều kiện tốt nhất cho báo chí phục vụ Đại hội XIII

Đảm bảo điều kiện tốt nhất cho báo chí phục vụ Đại hội XIII

Kiểm tra Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIII

Kiểm tra Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội XIII

Hơn 500 phóng viên đăng ký tác nghiệp tại Đại hội Đảng lần thứ XIII

Hơn 500 phóng viên đăng ký tác nghiệp tại Đại hội Đảng lần thứ XIII

Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu lần thứ XI Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh thành công tốt đẹp

Để đạt chỉ tiêu tăng trưởng bình quân hằng năm từ 8-8,5% đòi hỏi sự nỗ lực lớn

Để đạt chỉ tiêu tăng trưởng bình quân hằng năm từ 8-8,5% đòi hỏi sự nỗ lực lớn

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương bắt đầu ngày 13/10

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương bắt đầu ngày 13/10

Bình Dương tổ chức họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Bình Dương tổ chức họp báo về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI

Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 17

Khai trương Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 17

Bảo đảm chu đáo, an toàn cho Đại hội Đảng lần thứ XIII

Bảo đảm chu đáo, an toàn cho Đại hội Đảng lần thứ XIII

Công tác phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII phải chu đáo, tiết kiệm, an toàn tuyệt đối

Công tác phục vụ Đại hội Đảng lần thứ XIII phải chu đáo, tiết kiệm, an toàn tuyệt đối

Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng họp phiên thứ ba

Phiên họp thứ ba của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Phiên họp thứ ba của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Phiên họp thứ ba của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng

Phiên họp thứ ba của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII của Đảng