Thầy giáo dựng chuyện trả tiền vàng: Lòng tốt lố bịch

Thầy giáo dựng chuyện trả tiền vàng: Lòng tốt lố bịch

Thầy giáo dạy thể dục ở Hà Tĩnh bịa ra chuyện nhặt được tiền vàng và trả lại người mất, đó là một câu...