Tìm ra những phóng viên trẻ Pháp ngữ tài năng

Tìm ra những phóng viên trẻ Pháp ngữ tài năng

Trao giải cuộc thi 'Phóng viên trẻ Pháp ngữ-Việt Nam 2019'

Trao giải cuộc thi 'Phóng viên trẻ Pháp ngữ-Việt Nam 2019'

Trao giải thưởng Cuộc thi 'Phóng viên trẻ Pháp ngữ-Việt Nam 2019'

Trao giải thưởng Cuộc thi 'Phóng viên trẻ Pháp ngữ-Việt Nam 2019'

Trao giải Cuộc thi 'Phóng viên trẻ Pháp ngữ - Việt Nam 2019'

Trao giải Cuộc thi 'Phóng viên trẻ Pháp ngữ - Việt Nam 2019'

Trao giải Cuộc thi 'Phóng viên trẻ Pháp ngữ - Việt Nam 2019'

Trao giải Cuộc thi 'Phóng viên trẻ Pháp ngữ - Việt Nam 2019'

Tác phẩm 'Mạng xã hội: Liệu có phải kẻ thù của phụ nữ?' giành giải Nhất cuộc thi 'Phóng viên trẻ Pháp ngữ - Việt Nam 2019'

Tác phẩm 'Mạng xã hội: Liệu có phải kẻ thù của phụ nữ?' giành giải Nhất cuộc thi 'Phóng viên trẻ Pháp ngữ - Việt Nam 2019'

Trao giải thưởng Cuộc thi 'Phóng viên trẻ Pháp ngữ - Việt Nam 2019'

Trao giải thưởng Cuộc thi 'Phóng viên trẻ Pháp ngữ - Việt Nam 2019'

'Press Green Beauty 2019': Sân thi của những nữ nhà báo vì môi trường

'Press Green Beauty 2019': Sân thi của những nữ nhà báo vì môi trường

'Press Green Beauty 2019': Vì một môi trường xanh và hành động của những người làm báo

'Press Green Beauty 2019': Vì một môi trường xanh và hành động của những người làm báo

NSND Lê Khanh ngồi ghế giám khảo cuộc thi 'Press Green Beauty 2019'

NSND Lê Khanh ngồi ghế giám khảo cuộc thi 'Press Green Beauty 2019'

Thủ tướng: Công tác thông tin đối ngoại nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế

Thủ tướng: Công tác thông tin đối ngoại nâng cao uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế

Trao giải Cuộc thi 'Phóng viên trẻ Pháp ngữ Việt Nam 2018'

Trao giải Cuộc thi 'Phóng viên trẻ Pháp ngữ Việt Nam 2018'

Trao giải thưởng cuộc thi 'Phóng viên trẻ Pháp ngữ - Việt Nam 2018'

Trao giải thưởng cuộc thi 'Phóng viên trẻ Pháp ngữ - Việt Nam 2018'