Đà Nẵng: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can hành hung phóng viên báo Giao thông

Đà Nẵng: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can hành hung phóng viên báo Giao thông

PV Báo Giao thông bị giữ, đánh chảy máu mũi khi tác nghiệp

PV Báo Giao thông bị giữ, đánh chảy máu mũi khi tác nghiệp

Phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp tại quán bar ở Đà Nẵng: Khởi tố vụ án

Phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp tại quán bar ở Đà Nẵng: Khởi tố vụ án

Đà Nẵng: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can hành hung phóng viên báo Giao thông

Đà Nẵng: Khởi tố vụ án, khởi tố bị can hành hung phóng viên báo Giao thông

Khởi tố vụ án đánh phóng viên hộc máu mũi trong quán bar ở Đà Nẵng

Khởi tố vụ án đánh phóng viên hộc máu mũi trong quán bar ở Đà Nẵng

Khởi tố vụ án, bị can hành hung PV Báo Giao thông

Khởi tố vụ án, bị can hành hung PV Báo Giao thông

Luật sư: Có dấu hiệu tội giữ người trái phép vụ hành hung PV

Luật sư: Có dấu hiệu tội giữ người trái phép vụ hành hung PV

Phóng viên Báo Giao Thông bị hành hung, giam lỏng khi đang tác nghiệp

Phóng viên Báo Giao Thông bị hành hung, giam lỏng khi đang tác nghiệp

PV Báo Giao thông bị giữ, đánh chảy máu mũi khi tác nghiệp

PV Báo Giao thông bị giữ, đánh chảy máu mũi khi tác nghiệp