Những địa danh không thể bỏ qua khi đến Osaka

Những địa danh không thể bỏ qua khi đến Osaka

Đến OSaka (Nhật Bản) vào mùa Thu, bạn không thể bỏ qua những con đường lá đỏ hay những khu phố đêm đèn hoa...