Lỗ đen 'háu ăn' nhất trong lịch sử thiên văn

Lỗ đen 'háu ăn' nhất trong lịch sử thiên văn

Được phát hiện vào năm 2008, lỗ đen J2157 là lỗ đen 'háu ăn' nhất trong lịch sử thiên văn.