Bắc Ninh: Nghệ nhân Ưu tú Tạ Thị Hình: 'Quan họ như hơi thở cuộc sống'

Bắc Ninh: Nghệ nhân Ưu tú Tạ Thị Hình: 'Quan họ như hơi thở cuộc sống'

Ngoài tám mươi tuổi, nhưng Nghệ nhân Ưu tú Quan họ Tạ Thị Hình, khu Bồ Sơn, phường Võ Cường, thành phố Bắc...