Tư tưởng Hồ Chí Minh về rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân

Tư tưởng Hồ Chí Minh về rèn luyện bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sỹ công an nhân dân

Làm tốt công tác xây dựng lực lượng

Làm tốt công tác xây dựng lực lượng

Những hoạt động thiết thực tại khu lưu niệm 6 điều Bác dạy CAND

Những hoạt động thiết thực tại khu lưu niệm 6 điều Bác dạy CAND

Tinh thần 19 tháng 8 - Sức mạnh 19 tháng 8

Tinh thần 19 tháng 8 - Sức mạnh 19 tháng 8

Trao đổi kinh nghiệm công tác, nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm về môi trường

Trao đổi kinh nghiệm công tác, nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm về môi trường

Hoạt động 'Về nguồn' ý nghĩa của phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Nội

Hoạt động 'Về nguồn' ý nghĩa của phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Nội

Công đoàn CATP Hà Nội báo công tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Công đoàn CATP Hà Nội báo công tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn Thủ đô

Giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn Thủ đô

Nhiều hoạt động thiết thực làm theo lời dạy của Bác Hồ

Nhiều hoạt động thiết thực làm theo lời dạy của Bác Hồ

Hoạt động ý nghĩa của Hội phụ nữ Cụm thi đua số 6 Công an Hà Nội

Hoạt động ý nghĩa của Hội phụ nữ Cụm thi đua số 6 Công an Hà Nội

Sẻ chia khó khăn với học sinh Đồng Vương

Sẻ chia khó khăn với học sinh Đồng Vương

Báo công dâng Bác tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

Báo công dâng Bác tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân

Văn phòng Bộ Công an về nguồn tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Văn phòng Bộ Công an về nguồn tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Cục An ninh chính trị nội bộ về nguồn tại Khu lưu niệm sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Cục An ninh chính trị nội bộ về nguồn tại Khu lưu niệm sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Tuổi trẻ Công an huyện Gia Lâm nỗ lực phấn đấu lập nhiều chiến công

Tuổi trẻ Công an huyện Gia Lâm nỗ lực phấn đấu lập nhiều chiến công

Trường Cao đẳng ANND I học tập và làm theo Sáu điều Bác hồ dạy CAND

Trường Cao đẳng ANND I học tập và làm theo Sáu điều Bác hồ dạy CAND

Thư cảm ơn

Tuổi trẻ Bộ Công an dâng hương tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Tuổi trẻ Bộ Công an dâng hương tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND

Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy CAND

Kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ có Sáu điều dạy CAND

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ kỷ niệm 70 năm Bác Hồ có Sáu điều dạy Công an nhân dân

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ kỷ niệm 70 năm Bác Hồ có Sáu điều dạy Công an nhân dân

Lực lượng Công an nhân dân là thanh bảo kiếm bảo vệ Đảng, Tổ quốc và nhân dân

Lực lượng Công an nhân dân là thanh bảo kiếm bảo vệ Đảng, Tổ quốc và nhân dân

Những trái tim luôn hướng về Người

Những trái tim luôn hướng về Người