Bà con Hà Tĩnh đã phát huy thế mạnh trên từng mảnh vườn để tăng thu nhập

Bà con Hà Tĩnh đã phát huy thế mạnh trên từng mảnh vườn để tăng thu nhập

Nguyên Chủ tịch Quốc hội thăm dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang

Nguyên Chủ tịch Quốc hội thăm dự án thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang

Hà Tĩnh sẽ tiên phong về năng lượng tái tạo với sự hỗ trợ công nghệ và phương thức quản lý từ Đức

Hà Tĩnh sẽ tiên phong về năng lượng tái tạo với sự hỗ trợ công nghệ và phương thức quản lý từ Đức

Công an Hương Sơn xử nghiêm học sinh vi phạm an toàn giao thông

Công an Hương Sơn xử nghiêm học sinh vi phạm an toàn giao thông

Hoàn thiện chính sách và thực hiện có hiệu quả xây dựng nông thôn mới

Hoàn thiện chính sách và thực hiện có hiệu quả xây dựng nông thôn mới

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi

Xây dựng bộ tiêu chí khung, đánh giá kỹ thực trạng sản phẩm OCOP

Xây dựng bộ tiêu chí khung, đánh giá kỹ thực trạng sản phẩm OCOP

Giám sát, đánh giá khách quan, toàn diện chương trình nông thôn mới

Giám sát, đánh giá khách quan, toàn diện chương trình nông thôn mới