Hé lộ lý do nhân viên quán bar bắt người đòi tiền chuộc

Hé lộ lý do nhân viên quán bar bắt người đòi tiền chuộc

Bắt giữ 9x bắt cóc người đòi 5 triệu đồng tiền chuộc

Bắt giữ 9x bắt cóc người đòi 5 triệu đồng tiền chuộc

Nhân viên quán bar nổi tiếng bắt cóc người đòi tiền chuộc

Nhân viên quán bar nổi tiếng bắt cóc người đòi tiền chuộc

Nam nhân viên quán bar bắt người, đòi 5 triệu đồng tiền chuộc

Nam nhân viên quán bar bắt người, đòi 5 triệu đồng tiền chuộc

Nhân viên quán bar bắt cóc người đòi tiền chuộc

Nhân viên quán bar bắt cóc người đòi tiền chuộc

Tạm giữ nhân viên quán bar bắt giữ người đòi 5 triệu đồng tiền chuộc

Tạm giữ nhân viên quán bar bắt giữ người đòi 5 triệu đồng tiền chuộc

Nhân viên quán bar bắt giữ người đòi 5 triệu đồng tiền chuộc

Nhân viên quán bar bắt giữ người đòi 5 triệu đồng tiền chuộc

Nhân viên quán bar bắt người đòi tiền chuộc

Nhân viên quán bar bắt người đòi tiền chuộc