Quá khứ bất hảo của đàn em tử tù Thọ 'sứt', theo chân đại ca đi gieo rắc 'cái chết trắng'

Quá khứ bất hảo của đàn em tử tù Thọ 'sứt', theo chân đại ca đi gieo rắc 'cái chết trắng'

Bắt giữ đàn em của tử tù vượt ngục Thọ 'sứt'

Bắt giữ đàn em của tử tù vượt ngục Thọ 'sứt'

Đàn em của Thọ 'sứt' bị bắt sau gần 3 năm trốn truy nã

Đàn em của Thọ 'sứt' bị bắt sau gần 3 năm trốn truy nã

Trốn nã 3 năm, đàn em của tử tù Thọ 'sứt' bị bắt

Trốn nã 3 năm, đàn em của tử tù Thọ 'sứt' bị bắt

Bắt đàn em của tử tù Thọ 'sứt' sau 3 năm trốn truy nã

Bắt đàn em của tử tù Thọ 'sứt' sau 3 năm trốn truy nã

Đã bắt được 'đàn em' tử tù vượt ngục Thọ 'sứt'

Đã bắt được 'đàn em' tử tù vượt ngục Thọ 'sứt'

Bắt đàn em của 'Thọ sứt' sau 3 năm lẩn trốn

Bắt đàn em của 'Thọ sứt' sau 3 năm lẩn trốn

Đã bắt được đàn em của tử tù Thọ 'sứt' sau 3 năm truy nã

Đã bắt được đàn em của tử tù Thọ 'sứt' sau 3 năm truy nã

Đàn em tử tù Thọ 'sứt' sa lưới sau nhiều năm lẩn trốn

Đàn em tử tù Thọ 'sứt' sa lưới sau nhiều năm lẩn trốn

Bắt đàn em của tử tù Thọ 'sứt' sau 3 năm trốn truy nã

Bắt đàn em của tử tù Thọ 'sứt' sau 3 năm trốn truy nã