Một nhát đâm, 7 người bị tạm giữ

Một nhát đâm, 7 người bị tạm giữ

Từ mâu thuẫn trong cuộc nhậu, hai nhóm thanh niên dẫn đến ẩu đả, và bước đầu, 7 người đã bị tạm giữ sau khi...