Yên Bái: Cứu cháu bé bị mắc kẹt, Phó bí thư xã bị lũ cuốn tử vong

Yên Bái: Cứu cháu bé bị mắc kẹt, Phó bí thư xã bị lũ cuốn tử vong

Yên Bái: Lao ra cứu cháu bé, Phó bí thư xã bị lũ cuốn trôi

Yên Bái: Lao ra cứu cháu bé, Phó bí thư xã bị lũ cuốn trôi

Yên Bái: Phó bí thư xã tử vong khi cứu một em bé giữa dòng nước lũ

Yên Bái: Phó bí thư xã tử vong khi cứu một em bé giữa dòng nước lũ

Phó Bí thư xã lao mình vào dòng lũ cứu bé gái

Phó Bí thư xã lao mình vào dòng lũ cứu bé gái

Cứu cháu bé bị mắc kẹt giữa dòng lũ, Phó Bí thư xã tử vong

Cứu cháu bé bị mắc kẹt giữa dòng lũ, Phó Bí thư xã tử vong

Yên Bái: Cứu cháu bé, Phó Bí thư xã bị lũ cuốn tử vong

Yên Bái: Cứu cháu bé, Phó Bí thư xã bị lũ cuốn tử vong

Phó Bí thư xã tử vong khi cứu cháu bé mắc kẹt trong lũ

Phó Bí thư xã tử vong khi cứu cháu bé mắc kẹt trong lũ

Cứu cháu nhỏ mắc kẹt trong lũ, Phó Bí thư xã ở Yên Bái tử vong

Cứu cháu nhỏ mắc kẹt trong lũ, Phó Bí thư xã ở Yên Bái tử vong

Yên Bái: Một Phó Bí thư xã bị cuốn tử vong khi cứu cháu bé mắc kẹt

Yên Bái: Một Phó Bí thư xã bị cuốn tử vong khi cứu cháu bé mắc kẹt

Lao ra dòng lũ cứu người, phó bí thư xã bị nước cuốn

Lao ra dòng lũ cứu người, phó bí thư xã bị nước cuốn

Cứu bé trai 7 tuổi mắc kẹt, phó bí thư xã bị lũ cuốn tử vong

Cứu bé trai 7 tuổi mắc kẹt, phó bí thư xã bị lũ cuốn tử vong

Thời khắc phó bí thư xã cứu người bị lũ cuốn tử vong

Thời khắc phó bí thư xã cứu người bị lũ cuốn tử vong

Lao ra cứu cháu bé, Phó bí thư xã bị lũ cuốn trôi

Lao ra cứu cháu bé, Phó bí thư xã bị lũ cuốn trôi

Yên Bái: Cứu người, một Phó bí thư xã bị lũ cuốn trôi

Yên Bái: Cứu người, một Phó bí thư xã bị lũ cuốn trôi

Bơi ra dòng lũ cứu bé trai, Phó bí thư xã bị cuốn tử vong

Bơi ra dòng lũ cứu bé trai, Phó bí thư xã bị cuốn tử vong