Chồng đun nước lá ngón cho 3 con uống vì vợ đòi triệt sản: Lời kể hãi hùng của người vợ

Chồng đun nước lá ngón cho 3 con uống vì vợ đòi triệt sản: Lời kể hãi hùng của người vợ

Bố đun lá ngón cho 3 con uống, mẹ đứt ruột nhìn một con tử vong

Bố đun lá ngón cho 3 con uống, mẹ đứt ruột nhìn một con tử vong

Bố đun lá ngón cho 3 con uống, mẹ đứt ruột nhìn một con tử vong

Bố đun lá ngón cho 3 con uống, mẹ đứt ruột nhìn một con tử vong

Lào Cai: Chồng đầu độc 3 con bằng lá ngón vì tức vợ đình sản

Lào Cai: Chồng đầu độc 3 con bằng lá ngón vì tức vợ đình sản

Mâu thuẫn với vợ, người bố nhẫn tâm đun nước lá ngón cho 3 con uống

Mâu thuẫn với vợ, người bố nhẫn tâm đun nước lá ngón cho 3 con uống

Giận vợ tham gia đình sản, chồng cho con uống nước lá ngón

Giận vợ tham gia đình sản, chồng cho con uống nước lá ngón

Vợ đòi đi triệt sản, chồng tức giận đun lá ngón cho 3 con nhỏ uống

Vợ đòi đi triệt sản, chồng tức giận đun lá ngón cho 3 con nhỏ uống

Bố hạ độc 3 con bằng lá ngón, 1 cháu nhỏ tử vong thương tâm

Bố hạ độc 3 con bằng lá ngón, 1 cháu nhỏ tử vong thương tâm

Lào Cai: Mâu thuẫn gia đình, bố đun lá ngón cho 3 con uống

Lào Cai: Mâu thuẫn gia đình, bố đun lá ngón cho 3 con uống

Vợ chồng mâu thuẫn, ông bố Lào Cai đun nước lá ngón cho 3 con uống

Vợ chồng mâu thuẫn, ông bố Lào Cai đun nước lá ngón cho 3 con uống

Lào Cai: Vợ chồng mâu thuẫn, bố đun nước lá ngón cho 3 con uống

Lào Cai: Vợ chồng mâu thuẫn, bố đun nước lá ngón cho 3 con uống