Những điểm mới trong tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội năm học 2019 - 2020

Những điểm mới trong tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội năm học 2019 - 2020

Băn khoăn về phương án thi vào lớp 10 mới

Băn khoăn về phương án thi vào lớp 10 mới

Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020

Phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 - 2020

Hơn 40.000 học sinh Hà Nội không có 'vé' vào lớp 10 công lập năm 2019

Hơn 40.000 học sinh Hà Nội không có 'vé' vào lớp 10 công lập năm 2019

Năm 2018 -2019 tối đa 62% học sinh Hà Nội được tuyển vào lớp 10 công lập

Năm 2018 -2019 tối đa 62% học sinh Hà Nội được tuyển vào lớp 10 công lập

Hà Nội: Chỉ tiêu tuyển sinh THPT năm 2019 sẽ giảm khoảng 4.000 học sinh

Hà Nội: Chỉ tiêu tuyển sinh THPT năm 2019 sẽ giảm khoảng 4.000 học sinh

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Chốt thi 4 môn, điểm thi Toán, Ngữ văn nhân hệ số 2

Tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội: Chốt thi 4 môn, điểm thi Toán, Ngữ văn nhân hệ số 2

Hà Nội chính thức phê duyệt phương án tuyển sinh vào lớp 10

Hà Nội chính thức phê duyệt phương án tuyển sinh vào lớp 10

Hà Nội: Chốt phương án thi vào lớp 10

Hà Nội: Chốt phương án thi vào lớp 10

Hà Nội chính thức phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 - 2010

Hà Nội chính thức phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 năm học 2019 - 2010

Lạng Sơn có 8 bài thi môn ngữ Văn chấm lại giảm điểm so với điểm đã công bố

Lạng Sơn có 8 bài thi môn ngữ Văn chấm lại giảm điểm so với điểm đã công bố

Lạng Sơn: 8/51 bài thi Ngữ văn chấm thẩm định bị giảm điểm

Lạng Sơn: 8/51 bài thi Ngữ văn chấm thẩm định bị giảm điểm

Chính thức có kết luận về nghi vấn điểm thi tại Lạng Sơn

Chính thức có kết luận về nghi vấn điểm thi tại Lạng Sơn

Lạng Sơn có 8 bài thi môn ngữ Văn chấm lại giảm từ 1,25 đến 1,75 điểm

Lạng Sơn có 8 bài thi môn ngữ Văn chấm lại giảm từ 1,25 đến 1,75 điểm