Học sinh hào hứng tham gia dự án về di sản văn hóa

Học sinh hào hứng tham gia dự án về di sản văn hóa

Ngày 24/4, Vinh danh nghệ thuật bài chòi Bắc Trung Bộ tại Quảng Bình

Ngày 24/4, Vinh danh nghệ thuật bài chòi Bắc Trung Bộ tại Quảng Bình

Quảng Trị vinh danh nghệ thuật Bài Chòi

Quảng Trị vinh danh nghệ thuật Bài Chòi

Đà Nẵng tôn vinh nghệ thuật Bài chòi Trung bộ

Đà Nẵng tôn vinh nghệ thuật Bài chòi Trung bộ

Nghệ thuật Bài Chòi được công nhân là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Nghệ thuật Bài Chòi được công nhân là Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại

Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại

Hội An đón bằng ghi danh nghệ thuật Bài Chòi là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Hội An đón bằng ghi danh nghệ thuật Bài Chòi là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

Bình Định: Đón bằng của UNESCO ghi danh 'Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam'

Bình Định: Đón bằng của UNESCO ghi danh 'Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ Việt Nam'

Tổ chức lễ đón bằng di sản UNESCO đối với Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ

Tổ chức lễ đón bằng di sản UNESCO đối với Nghệ thuật Bài Chòi Trung Bộ

Nhân loại vinh danh hồn cốt Việt

Nhân loại vinh danh hồn cốt Việt