Nhốn nháo 'cò' bất động sản

Nhốn nháo 'cò' bất động sản

Lợi dụng nhu cầu cấp thiết về chỗ ở, cũng như sự thiếu hiểu biết của một bộ phận người dân, thời gian qua...