Bỏ xe trên cầu rồi đi nhậu, thanh niên khiến cả làng nháo nhào lặn sông tìm xác

Bỏ xe trên cầu rồi đi nhậu, thanh niên khiến cả làng nháo nhào lặn sông tìm xác

Buông lỏng phòng, chống dịch tả heo châu Phi

Buông lỏng phòng, chống dịch tả heo châu Phi

Chợ heo 'độc nhất vô nhị' giữa bão dịch

Chợ heo 'độc nhất vô nhị' giữa bão dịch

Phiên chợ độc nhất vô nhị ở Việt Nam, phụ nữ bế heo như bế con

Phiên chợ độc nhất vô nhị ở Việt Nam, phụ nữ bế heo như bế con

Nhọc nhằn nghề bồng heo 'đón vía' ở xứ Quảng

Nhọc nhằn nghề bồng heo 'đón vía' ở xứ Quảng

Tới Quảng Nam xem chị em bồng heo, nựng heo ở chợ Bà Rén

Tới Quảng Nam xem chị em bồng heo, nựng heo ở chợ Bà Rén

Thú vị khu chợ phụ nữ bồng heo độc nhất Việt Nam

Thú vị chợ heo 'độc nhất' Việt Nam

Độc đáo chợ heo Bà Rén

Bất ngờ về kẻ trộm hàng trăm triệu đồng của bà chủ quán nhậu