FPT Retail rót 75 tỷ đồng thành lập một công ty dược phẩm

FPT Retail rót 75 tỷ đồng thành lập một công ty dược phẩm

Công bố thành lập FPT Pharma, FPT chính thức nhảy vào thị trường dược

Công bố thành lập FPT Pharma, FPT chính thức nhảy vào thị trường dược

Hậu thâu tóm Long Châu, FPT Retail thành lập công ty con FPT Pharma có vốn điều lệ 100 tỷ

Hậu thâu tóm Long Châu, FPT Retail thành lập công ty con FPT Pharma có vốn điều lệ 100 tỷ

Hậu thâu tóm Long Châu, FPT Retail thành lập công ty con FPT Pharma có vốn điều lệ 100 tỷ

Hậu thâu tóm Long Châu, FPT Retail thành lập công ty con FPT Pharma có vốn điều lệ 100 tỷ

FPT Retail: Đặt cược vào cửa hàng công nghệ hay nhà thuốc?

FPT Retail: Đặt cược vào cửa hàng công nghệ hay nhà thuốc?

Thị trường bán lẻ dược phẩm: Mô hình chuỗi nhà thuốc không dễ lên ngôi

Thị trường bán lẻ dược phẩm: Mô hình chuỗi nhà thuốc không dễ lên ngôi

MWG, FRT và DGW: Lấn sân dược phẩm không dễ ăn

MWG, FRT và DGW: Lấn sân dược phẩm không dễ ăn

FPT Retail bước vào kinh doanh dược phẩm

FPT Retail bước vào kinh doanh dược phẩm

Bà Nguyễn Bạch Điệp: 'FPT Retail sẽ đẩy mạnh kích cầu trong năm 2018'

Bà Nguyễn Bạch Điệp: 'FPT Retail sẽ đẩy mạnh kích cầu trong năm 2018'

ĐHĐCĐ FPT Retail: Cuối tháng 4 niêm yết trên HoSE, chưa tiết lộ giá tham chiếu

ĐHĐCĐ FPT Retail: Cuối tháng 4 niêm yết trên HoSE, chưa tiết lộ giá tham chiếu