Bé 4 tháng bị mẹ bỏ trong thùng rác: 'Cháu không khóc'

Bé 4 tháng bị mẹ bỏ trong thùng rác: 'Cháu không khóc'

Vụ bé trai 4 tháng tuổi bị bỏ trong thùng rác: Người mẹ từng đến làng SOS liên hệ

Vụ bé trai 4 tháng tuổi bị bỏ trong thùng rác: Người mẹ từng đến làng SOS liên hệ

Nếu Làng trẻ SOS đón tiếp, bé trai 4 tháng có bị vứt vào thùng rác?

Nếu Làng trẻ SOS đón tiếp, bé trai 4 tháng có bị vứt vào thùng rác?

Người chứng kiến bé trai bị bỏ rơi trong thùng rác: 'Bế bé lên mà tôi vẫn còn run tay'

Người chứng kiến bé trai bị bỏ rơi trong thùng rác: 'Bế bé lên mà tôi vẫn còn run tay'

Bé trai 4 tháng tuổi bị mẹ bỏ lại trong thùng rác

Bé trai 4 tháng tuổi bị mẹ bỏ lại trong thùng rác

Hà Nội: Bé trai 5 tháng tuổi bị bỏ rơi ở bãi rác

Hà Nội: Bé trai 5 tháng tuổi bị bỏ rơi ở bãi rác

Phát hiện bé trai khoảng 5 tháng tuổi bị bỏ rơi trong thùng gom rác

Phát hiện bé trai khoảng 5 tháng tuổi bị bỏ rơi trong thùng gom rác

Hà Nội: Phát hiện bé trai kháu khỉnh bị 'vứt' trên xe rác

Hà Nội: Phát hiện bé trai kháu khỉnh bị 'vứt' trên xe rác

Hà Nội: Phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trong thùng rác bên đường

Hà Nội: Phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trong thùng rác bên đường

Bé trai 4 tháng tuổi bị vứt trong xe rác

Bé trai 4 tháng tuổi bị vứt trong xe rác

Hà Nội: Bé trai 4 tháng tuổi bị mẹ bỏ lại trong thùng rác

Hà Nội: Bé trai 4 tháng tuổi bị mẹ bỏ lại trong thùng rác