Các địa phương tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng

Các địa phương tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng

Điều động, bổ nhiệm nhân sự trong nước tuần qua

Điều động, bổ nhiệm nhân sự trong nước tuần qua

Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư

Công bố quyết định nhân sự của Ban Bí thư

Chân dung 6 nữ Bí thư Tỉnh ủy đương nhiệm

Chân dung 6 nữ Bí thư Tỉnh ủy đương nhiệm

Bà Giàng Páo Mỷ làm Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

Bà Giàng Páo Mỷ làm Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

Chân dung những nữ Bí thư Tỉnh ủy đương nhiệm

Chân dung những nữ Bí thư Tỉnh ủy đương nhiệm

Lai Châu chính thức có nữ Bí thư tỉnh ủy mới

Lai Châu chính thức có nữ Bí thư tỉnh ủy mới

Bà Giàng Páo Mỷ giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

Bà Giàng Páo Mỷ giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

Chân dung nữ Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu vừa nhận nhiệm vụ

Chân dung nữ Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu vừa nhận nhiệm vụ

Lai Châu có tân Bí thư Tỉnh ủy

Lai Châu có tân Bí thư Tỉnh ủy