Cách trị bệnh của cha đẻ ngành thần kinh học

Cách trị bệnh của cha đẻ ngành thần kinh học

Suốt tháng ròng, 'Bà C' nằm li bì trên giường. Thi thoảng ngồi dậy và co duỗi tay chân. Theo bác sĩ Silas...