Tết cổ truyền của đồng bào vùng cao A Lưới

Tết cổ truyền của đồng bào vùng cao A Lưới

Tết Aza còn có tên gọi khác là Lễ mừng cơm mới. Đây một trong những lễ hội thiêng liêng đối với đồng bào...
Băng đèo A Co dự Tết Aza Koonh

Băng đèo A Co dự Tết Aza Koonh

Lễ hội Aza Koonh được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ hội Aza Koonh được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Công nhận lễ hội Aza Koonh là di sản phi vật thể quốc gia

Công nhận lễ hội Aza Koonh là di sản phi vật thể quốc gia

Lễ hội Aza Koonh trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

Lễ hội Aza Koonh trở thành di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia

Người đồng bào Pa Cô vui đón tết cổ truyền Aza Koonh

Người đồng bào Pa Cô vui đón tết cổ truyền Aza Koonh

Khai mạc ngày hội 'Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc' 2019

Vui Tết Aza Koonh trên dãy Trường Sơn

Trải nghiệm 'Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc'

Độc đáo lễ hội Aza

Cùng tham dự Lễ hội truyền thống AZa Koonh của đồng bào Pa Cô

Lễ hội Aza Koonh của đồng bào Pa Cô

Lễ hội Aza Koonh của đồng bào Pa Cô

Độc đáo ngày tết truyền thống Aza Koonh của đồng bào Pa Cô

Chùm ảnh: Tết Cơm mới của đồng bào vùng cao A Lưới

Bảo tồn lễ hội Aza Koonh truyền thống của vùng cao A Lưới (TT- Huế): 'Theo nếp sống mới, chúng tôi không đâm trâu nữa…'

Độc đáo lễ hội Aza Koonh

Độc đáo Lễ hội Tết cơm mới của đồng bào Pa Cô ở vùng cao A Lưới

Phục dựng Lễ hội truyền thống Aza Koonh của đồng bào Pa Cô