Vụ cháy hóa chất ở Long Biên: Hóa chất độc hại vượt ngưỡng 17 lần

Vụ cháy hóa chất ở Long Biên: Hóa chất độc hại vượt ngưỡng 17 lần

Sau đám cháy, kết quả quan trắc phát hiện ra nhiều hóa chất độc hại ở môi trường không khí xung quanh khu...
Phát hiện Toluen và nhiều hóa chất độc hại vượt chuẩn sau vụ cháy ở Long Biên, Hà Nội

Phát hiện Toluen và nhiều hóa chất độc hại vượt chuẩn sau vụ cháy ở Long Biên, Hà Nội

Vụ cháy ở Long Biên: Nhiều loại hóa chất độc hại có chỉ số vượt chuẩn

Vụ cháy ở Long Biên: Nhiều loại hóa chất độc hại có chỉ số vượt chuẩn

Phát hiện hóa chất độc hại Toluen vượt 17 lần mức cho phép sau vụ cháy tại kho hóa chất

Phát hiện hóa chất độc hại Toluen vượt 17 lần mức cho phép sau vụ cháy tại kho hóa chất

Có nhiều chất độc hại xung quanh kho ở cảng Đức Giang bị cháy

Có nhiều chất độc hại xung quanh kho ở cảng Đức Giang bị cháy

Phát hiện nhiều hóa chất độc hại quanh khu vực cháy kho xưởng ở Long Biên

Phát hiện nhiều hóa chất độc hại quanh khu vực cháy kho xưởng ở Long Biên

Kết quả phân tích môi trường vụ cháy kho hóa chất ở Cảng Đức Giang

Kết quả phân tích môi trường vụ cháy kho hóa chất ở Cảng Đức Giang

Chính phủ yêu cầu điều tra vụ cháy kho hóa chất ở Long Biên

Chính phủ yêu cầu điều tra vụ cháy kho hóa chất ở Long Biên

Có hiện tượng rò rỉ hóa chất trong vụ cháy kho xưởng sơn ở Long Biên

Có hiện tượng rò rỉ hóa chất trong vụ cháy kho xưởng sơn ở Long Biên

Đám cháy ở Long Biên nghi sản xuất hóa chất chui

Đám cháy ở Long Biên nghi sản xuất hóa chất chui