Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 tham gia gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan sẵn sàng lên đường

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 tham gia gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan sẵn sàng lên đường

Ra mắt Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 tham gia gìn giữ hòa bình

Ra mắt Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 tham gia gìn giữ hòa bình

Lễ ra mắt Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 phục vụ tại Phái bộ Nam Sudan

Lễ ra mắt Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3 phục vụ tại Phái bộ Nam Sudan

Lễ ra mắt và giao nhiệm vụ cho BV Dã chiến cấp 2 số 3

Lễ ra mắt và giao nhiệm vụ cho BV Dã chiến cấp 2 số 3

Lễ ra mắt Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 tham gia gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

Lễ ra mắt Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 3 tham gia gìn giữ hòa bình tại Nam Sudan

Lễ ra mắt và giao nhiệm vụ cho Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3

Lễ ra mắt và giao nhiệm vụ cho Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 3

Việt Nam và EU thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Tăng cường tiếp nhận, xác minh, bảo vệ và hỗ trợ các nạn nhân của nạn mua bán người

Sôi nổi Ngày hội giáo dục châu Âu 2019 tại Hà Nội

Tăng cường nhận thức chống biến đổi khí hậu

Tuần lễ Ngoại giao Khí hậu châu Âu 2019 hướng tới giới trẻ

Hòa nhạc Điều còn mãi: Sự kiện độc đáo kỷ niệm ngày Quốc khánh

Khai trương Mạng thông tin Á - Âu Asi@Connect tại Việt Nam

Dự án Asi@Connect sẽ được khai trương tại Việt Nam

Chống phân biệt đối xử với phụ nữ, trẻ em gái và thúc đẩy bình đẳng giới

Đổi mới chất lượng khám chữa bệnh: Lấy người bệnh làm trung tâm

Khai mạc diễn đàn Quốc gia về Chất lượng bệnh viện lần thứ IV

Đẩy mạnh thực hiện tự chủ từ bệnh viện Trung ương tới trạm y tế xã