Thí điểm trải nghiệm Scan 3D tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng

Thí điểm trải nghiệm Scan 3D tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà Nẵng

Dù ở bất kì nơi đâu, du khách cũng có thể dễ dàng trải nghiệm không gian 3D tại Bảo tàng Điêu khắc Chăm Đà...
Đã triển khai 19 dự án bảo tồn, tu bổ di tích Cố đô Huế trong năm 2019

Đã triển khai 19 dự án bảo tồn, tu bổ di tích Cố đô Huế trong năm 2019

Đà Nẵng: Kỷ niệm 100 năm khánh thành Bảo tàng Điêu khắc Chăm

Đà Nẵng: Kỷ niệm 100 năm khánh thành Bảo tàng Điêu khắc Chăm

Ứng dụng công nghệ số trong hoạt động bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị di sản nghệ thuật truyền thống

Hiến kế giúp Huế phát triển du lịch thông minh và bền vững: 'Đi tắt, đón đầu' để tăng cường nguồn nhân lực

Hiến kế giúp Huế phát triển du lịch thông minh và bền vững: 'Đi tắt, đón đầu' để tăng cường nguồn nhân lực

Diễn đàn du lịch Huế 2019: Phát triển du lịch thông minh và bền vững

Diễn đàn du lịch Huế 2019: Phát triển du lịch thông minh và bền vững

Thuyết minh tự động chưa hấp dẫn khách du lịch

Bí mật việc bảo quản kho hiện vật về Bác

Ra mắt ứng dụng du lịch Việt Nam - VietnamGo

Ra mắt hệ thống thuyết minh tự động với 6 ngôn ngữ tại Hội An

Triển khai hệ thống thuyết minh tự động ở TP Hội An

Khai thác chương trình nghệ thuật Âm sắc Hoàng Cung