Thủ tướng thăm cộng đồng người Việt tại New Zealand

Thủ tướng thăm cộng đồng người Việt tại New Zealand

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Đại học Công nghệ Auckland

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Đại học Công nghệ Auckland

Thủ tướng thăm Đại học AUT và gặp gỡ kiều bào tại New Zealand

Thủ tướng thăm Đại học AUT và gặp gỡ kiều bào tại New Zealand

Hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong ngày đầu thăm New Zealand

Hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong ngày đầu thăm New Zealand

Lịch trình làm việc bận rộn của Thủ tướng ngày đầu thăm New Zealand

Lịch trình làm việc bận rộn của Thủ tướng ngày đầu thăm New Zealand

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu chuyến thăm chính thức New Zealand

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bắt đầu chuyến thăm chính thức New Zealand

Đề nghị thành phố thương mại lớn nhất New Zealand mở rộng hợp tác với Việt Nam

Đề nghị thành phố thương mại lớn nhất New Zealand mở rộng hợp tác với Việt Nam

Thủ tướng đến Auckland, bắt đầu thăm chính thức New Zealand

Thủ tướng đến Auckland, bắt đầu thăm chính thức New Zealand

Thủ tướng đến Auckland, bắt đầu chuyến thăm chính thức New Zealand

Thủ tướng đến Auckland, bắt đầu chuyến thăm chính thức New Zealand