Khó hiểu thương vụ bán 18 siêu thị Auchan Việt Nam

Khó hiểu thương vụ bán 18 siêu thị Auchan Việt Nam

Nhìn thấy gì từ chuyện chú chim đỏ Auchan và miếng bánh bán lẻ Việt Nam?

Nhìn thấy gì từ chuyện chú chim đỏ Auchan và miếng bánh bán lẻ Việt Nam?

Auchan chính thức dừng hoạt động 15 siêu thị tại Việt Nam từ hôm nay

Auchan chính thức dừng hoạt động 15 siêu thị tại Việt Nam từ hôm nay

Auchan Việt Nam chính thức đóng cửa 15 tại Việt Nam

Auchan Việt Nam chính thức đóng cửa 15 tại Việt Nam

Auchan chính thức đóng 15 cửa hàng tại Việt Nam

Auchan chính thức đóng 15 cửa hàng tại Việt Nam

Auchan chính thức đóng cửa 15 siêu thị tại Việt Nam

Auchan chính thức đóng cửa 15 siêu thị tại Việt Nam

Người dân tiếp tục khui hàng hóa 'vô tội vạ' và trộm cắp khi đến Auchan

Người dân tiếp tục khui hàng hóa 'vô tội vạ' và trộm cắp khi đến Auchan

Auchan: Cuộc chia tay nhân văn và trọn vẹn

Auchan: Cuộc chia tay nhân văn và trọn vẹn

Hình ảnh siêu thị Auchan sau nhiều ngày 'tháo khoán' rút khỏi Việt Nam

Hình ảnh siêu thị Auchan sau nhiều ngày 'tháo khoán' rút khỏi Việt Nam

Siêu thị Auchan trống trơn, nhân viên bắt đầu dọn dẹp trả mặt bằng

Siêu thị Auchan trống trơn, nhân viên bắt đầu dọn dẹp trả mặt bằng

Đại diện Auchan Việt Nam: 'Chúng tôi quá xấu hổ'

Đại diện Auchan Việt Nam: 'Chúng tôi quá xấu hổ'

Siêu thị Auchan 'tan hoang' sau thông tin xả hàng rút khỏi Việt Nam

Siêu thị Auchan 'tan hoang' sau thông tin xả hàng rút khỏi Việt Nam

Siêu thị Auchan 'tan hoang' sau thông tin xả hàng rút khỏi Việt Nam

Siêu thị Auchan 'tan hoang' sau thông tin xả hàng rút khỏi Việt Nam

Auchan bị 'oanh tạc' ngày thanh lý: Nhiều khách hàng bị chặn từ cửa

Auchan bị 'oanh tạc' ngày thanh lý: Nhiều khách hàng bị chặn từ cửa

Khách hàng tranh nhau mua hàng giảm giá tại chuỗi siêu thị Auchan sắp đóng cửa

Khách hàng tranh nhau mua hàng giảm giá tại chuỗi siêu thị Auchan sắp đóng cửa

Chùm ảnh: Siêu thị Auchan vỡ trận, các gia đình đội nắng chưa kịp mua hàng đã bị mời ra ngoài

Chùm ảnh: Siêu thị Auchan vỡ trận, các gia đình đội nắng chưa kịp mua hàng đã bị mời ra ngoài

Người dân tranh 'dọn' hàng giảm giá tại 15 siêu thị Auchan

Người dân tranh 'dọn' hàng giảm giá tại 15 siêu thị Auchan