Có thêm 90 ngày, Huawei sẽ 'ủ mưu' gì?

Có thêm 90 ngày, Huawei sẽ 'ủ mưu' gì?

Tuy giấy phép cho Huawei mua bán công nghệ Mỹ đã được gia hạn thêm 3 tháng, đây không phải giải pháp cuối...