Facebook công khai cách sử dụng dữ liệu người dùng trước áp lực của EU

Facebook công khai cách sử dụng dữ liệu người dùng trước áp lực của EU

Phát hiện hàng trăm GB dữ liệu người dùng Facebook lưu trữ trên máy chủ của Amazon

Phát hiện hàng trăm GB dữ liệu người dùng Facebook lưu trữ trên máy chủ của Amazon

Cảnh báo nguy hiểm: Facebook làm rò rỉ thông tin cá nhân 540 triệu tài khoản

Cảnh báo nguy hiểm: Facebook làm rò rỉ thông tin cá nhân 540 triệu tài khoản

Hơn 540 triệu tài khoản Facebook bị rò rỉ trên Amazon

Hơn 540 triệu tài khoản Facebook bị rò rỉ trên Amazon

Người dùng Facebook bị rò rỉ thông tin

Người dùng Facebook bị rò rỉ thông tin

Tiếp tục lộ thông tin của 540 triệu tài khoản người dùng Facebook

Tiếp tục lộ thông tin của 540 triệu tài khoản người dùng Facebook

Nguy cơ từ phát hiện 540 triệu dữ liệu người dùng Facebook được lưu trữ trên Amazon

Nguy cơ từ phát hiện 540 triệu dữ liệu người dùng Facebook được lưu trữ trên Amazon

Facebook tiếp tục lộ thông tin của 540 triệu tài khoản

Facebook tiếp tục lộ thông tin của 540 triệu tài khoản

Sốc: Hơn nửa tỉ dữ liệu người dùng Facebook được bên thứ ba lưu trữ trên Amazon

Sốc: Hơn nửa tỉ dữ liệu người dùng Facebook được bên thứ ba lưu trữ trên Amazon

Lại có thêm sự cố rò rỉ dữ liệu người dùng mạng xã hội Facebook

Lại có thêm sự cố rò rỉ dữ liệu người dùng mạng xã hội Facebook

Facebook tiếp tục bị phát hiện để rò rỉ dữ liệu người dùng

Facebook tiếp tục bị phát hiện để rò rỉ dữ liệu người dùng

Thêm sự cố rò rỉ thông tin người dùng Facebook

Thêm sự cố rò rỉ thông tin người dùng Facebook

Facebook tiếp tục dính bê bối dữ liệu hàng trăm triệu khách hàng

Facebook tiếp tục dính bê bối dữ liệu hàng trăm triệu khách hàng

Dữ liệu hơn 540 triệu tài khoản Facebook được giấu trên máy chủ Amazon

Dữ liệu hơn 540 triệu tài khoản Facebook được giấu trên máy chủ Amazon