FastGo tiến quân sang thị trường Myanmar

FastGo tiến quân sang thị trường Myanmar

FastGo Việt Nam sẽ hợp tác liên doanh với Tập đoàn Asia Sun Group để triển khai dịch vụ FastGo tại Myanmar.