Chuyện kỳ lạ: Làng hiếm con trai, làng 'khát' bé gái

Chuyện kỳ lạ: Làng hiếm con trai, làng 'khát' bé gái

Một ngôi làng ở Ba Lan quyết định sẽ trao giải thưởng cho bất cứ gia đình nào trong làng sinh con trai, do...
Ấn Độ đối mặt với vấn nạn trọng nam khinh nữ

Ấn Độ đối mặt với vấn nạn trọng nam khinh nữ

Những phụ nữ bị lãng quên trong bản đồ dân số Ấn Độ

Những phụ nữ bị lãng quên trong bản đồ dân số Ấn Độ

Chuyện trái ngược giữa những ngôi làng chỉ sinh con một bề

Chuyện trái ngược giữa những ngôi làng chỉ sinh con một bề

Những ngôi làng 'không bé gái' ở Ấn Độ

Những ngôi làng 'không bé gái' ở Ấn Độ

Kinh hoàng nạn phá thai nhi nữ ở ấn Độ

Kinh hoàng nạn phá thai nhi nữ ở ấn Độ

Bí ẩn trăm ngôi làng không sinh được con gái và sự thật đáng sợ

Bí ẩn trăm ngôi làng không sinh được con gái và sự thật đáng sợ

Kỳ lạ 132 ngôi làng Ấn Độ trong 3 tháng toàn sinh con trai

Kỳ lạ 132 ngôi làng Ấn Độ trong 3 tháng toàn sinh con trai

Ấn Độ điều tra 132 ngôi làng sinh toàn con trai

Ấn Độ điều tra 132 ngôi làng sinh toàn con trai